Privacy & cookie verklaring

Privacy Statement

Via de website van Kees de Vreugd (hierna te noemen: ‘KEES’) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. KEES acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en AVG stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren op inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens op uw aanvraag.

KEES is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking en haar hosting partner Webstekker is de bewerker bij de verwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

DOELEINDEN VAN VERWERKING

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van de Dienst die u als bezoeker van onze website de mogelijkheid biedt informatie te verkrijgen over ons label KEES
 • Het analyseren van statistieken en optimaliseren van de Dienst.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Door het gebruiken van onze Dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

EMAIL

 

Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang
als dit naar de aard van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en
afhandeling daarvan. Wij verzamelen daarom mogelijk uw:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Bericht
 • Interesses

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de inhoud van uw email die u ons heeft toegestuurd of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

COOKIES

 

KEES maakt gebruik van cookies. Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van de webserver van Webstekker. Tip! U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

ANALYTICS

 

Momenteel maken wij gebruik van Google Analytics om algemene statistieken te genereren en te bekijken hoe onze website wordt gebruikt door het publiek.

BEVEILIGING

 

Voor het hosten van deze Website maakt KEES gebruik van de diensten van Webstekker, een Nederlands bedrijf. Voor het managen van haar email verkeer maakt KEES ook gebruik van Webstekker die de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen neemt om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens en/of email verkeer te voorkomen.

WEBSITES VAN DERDEN

 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met KEES zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

HOSTING

 

Uw Persoonsgegevens zoals verwerkt door KEES worden fysiek opgeslagen in de datacentra’s van Webstekker en MS Outlook. Deze partijen bezitten datacentra in Nederland en Europa en zijn daarmee ook onderworpen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en AVG. Het is mogelijk dat een wettig gegeven bevel van de Nederlandse autoriteiten Webstekker en Microsoft kan dwingen om toch persoonsgegevens van KEES te verstrekken. KEES kan hierop geen invloed uitoefenen, maar mocht KEES hiervan op de hoogte worden gesteld dan zal KEES voor zover mogelijk en zinvol naar alle redelijkheid de haar ter beschikking staande juridische middelen inzetten om dit aan te vechten. KEES acht deze optie hoogst onwaarschijnlijk gezien het soort gegevens dat KEES bevat.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

 

KEES behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen via de website van KEES worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

 

Indien u e-mail verkeer heeft gehad met KEES dan heeft u na schriftelijk verzoek via het daartoe op onze website ter beschikking gestelde postadres de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Wij zullen uw verzoek waar mogelijk doorsturen naar overige betrokkenen.

Bedrijfsgegevens

 

De website en de persoonsgegevens die u achterlaat worden beheerd door KEES. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kunt u altijd contact opnemen.

 

Bedrijf: Kees de Vreugd

KvK-nr.: 707 151 73

E-mail: info@keesdevreugd.nl

.